Áo tràng Nam:

Áo tràng Nữ:

Bộ Cư Sĩ Nam

Bộ Cư Sĩ Nữ

Pháp Phục NGUYÊN DUNG trên các kênh truyền thông: