Để phục vụ Đại lễ Vesak 2019, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành kế hoạch bắn pháo hoa tại khu du lịch Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, với thời gian 15 phút. 

Mới đây, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 1174/KH-UBND về bắn pháo hoa phục vụ Đại lễ Vesak của Liên hiệp quốc năm 2019 tại khu du lịch Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng.

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa phục vụ Đại lễ Vesak 2019 sẽ được diễn ra trong vòng 15 phút, từ 20h45’ đến 21h00’ ngày 12/5/2019 tại khu vực Điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Bắn pháo hoa phục vụ Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2019 - 1
Chùa Tam Chúc Ba Sao Hà Nam nơi diễn ra đại lễ Vesak 2019

Số lượng pháo là 300 giàn với 16 chủng loại pháo hoa tầm thấp.

Để chương trình bắn pháo hoa phục vụ Đại lễ được triển khai hiệu quả, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành:

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường khảo sát địa hình, xác định vị trí bắn, khu vực thiết bị pháo hoa, đường cơ động vận chuyển; tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch, tập huấn cho các lực lượng trực tiếp bắn theo đúng kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn; thu dọn vật chất, trang thiết bị sau khi hoàn thành nhiệm vụ bắn.

Công an tỉnh tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các tuyến đường cơ động vào Điện Pháp Chủ, khu vực bắn pháo hoa và các khu vực khác có liên quan; chuẩn bị lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời tình huống cháy nổ có thể xảy ra ở khu vực bắn pháo hoa.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc đảm bảo cho việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa và các nhiệm vụ khác phục vụ Đại lễ theo đúng kế hoạch.

Bắn pháo hoa phục vụ Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2019 - 2
Để phục vụ Đại lễ Vesak 2019, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành kế hoạch bắn pháo hoa tại khu du lịch Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng (ảnh minh họa)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường và Ban Tổ chức Đại lễ Vesak hoàn chỉnh thủ tục, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp tuyên truyền các hoạt động tổ chức bắn pháo hoa phục vụ Đại lễ Vesak của Liên hiệp quốc năm 2019.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan hữu quan đưa tin tuyên truyền các hoạt động và việc tổ chức bắn pháo hoa; chỉ đạo Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam thông báo nội dung, thời gian, địa điểm bắn pháo hoa trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh.

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xác định vị trí bắn, khu vực thiết bị pháo hoa, bảo đảm an toàn trước, trong và sau khi bắn; bố trí lực lượng cùng thu dọn cơ sở vật chất sau khi hoàn thành nhiệm vụ bắn pháo hoa; bảo đảm kinh phí bắn pháo hoa trước ngày 08/5/2019.

UBND huyện Kim Bảng chỉ đạo Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Minh Tuyến
Pháp Phục Nguyên Dung
theo Dân trí