Nhiều nghệ sĩ Nhật Bản, Ấn Độ sẽ biểu diễn ở Tam Chúc
Nhã nhạc Cung đình Huế sẽ được tái hiện tại “Đại lộ di sản”.