💗Sự Sống Là Quý Nhất

Chim trên cành biết sợ

Cá dưới nước giựt mình

Ai biết yêu sự sống

Thì có tình yêu thương

Thiên nhiên là nhà ở

Không khí là thức ăn

Muôn loài là bạn tốt

Hỡi người có biết chăng?

Tạo hoá sinh sự sống

Vật người cùng tánh linh

Nỡ nào ta giết hại

Lại muốn cảnh thanh bình

Ta đau vật biết đau

Ta buồn vật sầu khổ

Chỉ có nghiệp khác nhau

Xoay vần trong kim cổ

Hôm nay ta thế gian

Đời sau ta là chúng

Đường luân hồi trái oan

Yêu thương nhau mới đúng

Sự sống là quý giá

Thân mạng này ta yêu

Hãy giúp nhau cùng sống

Sẽ hé lộ bao điều

Ai ơi nước mắt chảy

Cũng vì làm khổ nhau

Thương yêu và tha thứ

Thế giới này bớt đau…🌿🍁

Sưu tầm